Sirikirke Elgvald (vald nr. 5 i Øvre Eiker) er et storvald på 73.000 mål i Elgregion Drammen Sør.
Sirikirke består av følgende fem jaktfelt (jaktlag) - med jaktledere:


SirikirkeSett Elg statistikk 2014 (krever Excel).

Slaktevekter fra tanndata 2013 (krever Excel).

Sirikirke regnskap 2013 og 2014 (krever Excel).


Varslingsliste med telefonnummer til nabojaktlag, 2012


Aftensang fra Sirikirke

Jeg så en kveld ved solnedgang
Det svundne slottet Semb
da Sirikirkes orgel klang
og mante syner frem
og gamle tiders ord ble sang
men ingen hørte dem

Hermann Wildenvey, vår lokale dikterhøvding.


Sirikirke driftsplan 2010-2012

Sirikirke statistikk fra 2008

Sett Elg skjema 2008

Statistikkskjema for EDS, sett takker og vekter. Lastes ned og åpnes med Word

Brev fra ØEK, skjema for håravfall, kjøttkontroll

Møtereferat september 2008

Sirikirke driftsplan 2007-2009

Styre og jaktledere


Nyheter og referater

Elgstammens utvikling - Sett elg pr. Jegerdagsverk, Skutte elg siden 1991, Skutte hanndyr i prosent

Elgstammens sammensetting - Sett Kalv pr. ku, Sett Ku pr. okse, Felte Ungdyr i prosent

Sirikirke driftsplan fra 2004 til 2006

Til toppen