Sett Takker på gevir.

Fra og med jaktsesongen 2004 har vi innført obligatorisk registrering av antall sette takker på alle sette okser. Statistikken vil være svært viktig ved vurdering av sammensetningen og alderen  på okser i elgstammen.  Fyll ut skjemaet samtidig med ordinært ”Sett Elg” - da vil dette ikke være store jobben. Sett ett tall på antall sette okser i hver gruppe for hver dag.

 

                    Antall takker                                            Antall takker          

Dato     2      3-4    5-8    9-12   >13     |    Dato       2      3-4    5-8    9-12    >13 

 

                                                                        |      01-11      ___     ___     ___     ___      ___    

                                                                        |      02-11      ___     ___     ___     ___      ___    

                                                                        |      03-11      ___     ___     ___     ___      ___    

                                                                        |      04-11      ___     ___     ___     ___      ___    

05-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      05-11      ___     ___     ___     ___      ___    

06-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      06-11      ___     ___     ___     ___      ___    

07-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      07-11      ___     ___     ___     ___      ___    

08-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      08-11      ___     ___     ___     ___      ___    

09-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      09-11      ___     ___     ___     ___      ___    

10-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      10-11      ___     ___     ___     ___      ___    

11-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      11-11      ___     ___     ___     ___      ___    

12-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      12-11      ___     ___     ___     ___      ___    

13-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      13-11      ___     ___     ___     ___      ___    

14-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      14-11      ___     ___     ___     ___      ___    

15-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      15-11      ___     ___     ___     ___      ___    

16-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      16-11      ___     ___     ___     ___      ___    

17-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      17-11      ___     ___     ___     ___      ___    

18-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      18-11     ___     ___     ___      ___    

19-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      19-11      ___     ___     ___     ___      ___    

20-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      20-11      ___     ___     ___     ___      ___    

21-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      21-11      ___     ___     ___     ___      ___    

22-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      22-11      ___     ___     ___     ___      ___    

23-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      23-11      ___     ___     ___     ___      ___    

24-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      24-11      ___     ___     ___     ___      ___    

25-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      25-11      ___     ___     ___     ___      ___    

26-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      26-11      ___     ___     ___     ___      ___    

27-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      27-11      ___     ___     ___     ___      ___    

28-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      28-11      ___     ___     ___     ___      ___     

29-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      29-11      ___     ___     ___     ___      ___    

30-10     ___     ___     ___      ___     ___       |      30-11      ___     ___     ___     ___      ___    

31-10     ___     ___     ___      ___     ___       |

                                                         S U M    ___     ___     ___     ___      ___    

 

Kvote for jaktfeltet   

 

Årskalv

Ungdyr

Voksne

SUM

Frie dyr

Hundyr

 

 

 

 

 

 

Hanndyr

 

 

 

 

 

 


Felte dyr, Slaktevekter, Alder, Nedklassifisering, Fallvilt

Data er som rapportert på tannposene.  Alder rapporteres kun som 0,5 år, 1,5 år og Eldre.

Slaktevekt er veid vekt og oppgis i hele kg.  Kjønn: Hanndyr: ♂    Hundyr: ♀. 

Årskalv

Fellings-         Felt dyr     Alder        Kjønn       Slaktevekt        Enslig      Tvilling-

dag-måned    nummer                                (kg)                 kalv        kalv

___ - ___      _____       0,5              _______                   

___ - ___      _____       0,5              _______                   

___ - ___      _____       0,5              _______                   

___ - ___      _____       0,5              _______                   

___ - ___      _____       0,5              _______                   

___ - ___      _____       0,5              _______                   

Hundyr

Fellings-         Felt dyr     Alder        Kjønn       Slaktevekt        Melk i jur       Kalver med      Nedklasset

dag-måned    nummer     1,5/E                   (kg)                 Ja      Nei       (0, 1, 2)           Ja / Nei

___ - ___      _____       ____            _______                  ______            _______

___ - ___      _____       ____            _______                  ______            _______

___ - ___      _____       ____            _______                  ______            _______

___ - ___      _____       ____            _______                  ______            _______

___ - ___      _____       ____            _______                  ______            _______

___ - ___      _____       ____            _______                  ______            _______

Hanndyr

Fellings-         Felt dyr     Alder        Kjønn       Slaktevekt        Fjøl-    Stang-    Takker        Nedklasset

dag-måned    nummer     1,5/E                   (kg)                 horn     gevir       antall           Ja / Nei

___ - ___      _____       ____            ________                    ______       _______

___ - ___      _____       ____            ________                    ______       _______

___ - ___      _____       ____            ________                    ______       _______

___ - ___      _____       ____            ________                    ______       _______

___ - ___      _____       ____            ________                    ______       _______

___ - ___      _____       ____            ________                    ______       _______

Fallvilt

Funnet                            Alder        Kjønn       Anslått             Fjøl-    Stang-    Takker       

dag-måned                                                vekt (kg)          horn     gevir       antall          

___ - ___                      ____            _______                       ______      

___ - ___                      ____            _______                       ______