Den beste indikatoren på elgstammen størrelse er sette elg (observasjoner) pr. jeger-dagsverk. I Sirikirke har vi årlig ca. 100-150 observasjoner av elg og over 300 jeger-dagsverk. I 1997 skjøt vi 50% mer elg enn vanlig, og siden har vi klart å holde stammen på et forsvarlig nivå.

Sette elg (observasjoner) og antall jeger-dagsverk.


Antall sette og skutte elg i Sirikirkeområdet siden 1991. Bemerk den harde nedskytingen i 1997 hvor det også ble skutt mange kuer. En annen ting å merke seg er at det er skutt mange flere hanndyr enn hunndyr, men det har vi rettet opp de siste årene.

Her ser vi felte hanndyr i prosent. Det er særlig halvannetåringer som har en skjev kjønnsfordeling. Dette søkes motvirket ved å kunne nedklassifisere endlig ku til kvige, hvis vekta er under 160 kg.

Til toppen