Referat fra Sirikirke Elgvald, Bjørkedokk 2005-11-10.

Tilstede: Jonn Ryghseter (JR) Olaf Hamre (JR) Asbjørn Aulie (JR) William Solberg (JR) Bjarne Staalstrøm (JR) Erling Rygh (JR) Øivind Fridheim (JR) Petter Hoen Tore Næs (TN) Henning Horne (TN) Erland Brekke (B/Ø) Ivar Brekke (B/Ø) Fredrik Braathen Svein Stenshorne (Røkeberg) Ole Wigen (TN) Bjørn Braathen

Sett Elg statistikk for 2005. Generelle inntrykk: Elgstammens størrelse er på samme nivå siden 1998. Bra. Ungdyrsprosent 62 % uten nedklassifisering. Bra. Sette kyr vs. sette okser er på 1,56. Bra. Sett kalv pr. ku er litt lav, 0,6. Bare to observasjoner av tvillingku. OBS. Skutte hanndyr i prosent, 53. Bra.

Slett ikke verst, selvskryt skal man lytte til for det kommer fra hjertet. Følge opp Sett kalv pr. ku og sjekke om beitene er for nedslitt.

Bildene legges ut på Internett av Webmaster Bjørn. http://www.tryterud.no/

Vedlegg:

Tannanalyse Bjørn systematiserer data for Sirikirke i nytt regneark. Forslag: Vi bør følge opp gjennomsnittsalder for felte kuer og okser.

Beitetaksering. Fredrik Braathen: Taksere 1-2 bestand pr. jaktlag våren 2006. Innsats pr. bestand, ca. en formiddag.

Vekter. Svein: lave vekter. Bjørn: Vektene analyserer vi for hele elgregionen, evt. Sirikirke og Selvik sammen.

Hjort. Sett: Tore Næs 1, Braathen 4, ikke de andre. Spor hos Jonn Rygseter.

Utvidet jakt. Avvente Eikern/Lågen prosjektet.

Jegerfeltstevner.

Innbetaling til Sirikirke, 400 kr for voksent dyr, 100 kr for årskalv. Bankkonto 2220.07.34320 Sirikirke Elgvald v/Bjørn Braathen Tryterud gård 3090 Hof

Fallvilt. JR fant et i våres. Braathen har fått vraket ei ku med 9 ribbeinsbrudd,vekt ca 100 kg, svært avmagret.

Sett Elg data for hele landet på internett. Bjørn legger ut lenke. Her: http://www.hjorteviltet.no/

Velg først kommune 0624, deretter jaktlagene, og fjern så kommunen.

Vennlig hilsen Bjørn Braathen tlf. +47 2253 3038, +47 900 77403.

------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Sirikirke elgvalds 8-dagers møte

Tryterud gård, 2005-10-13 Tilstede: Petter, Tore, Fredrik, Svein, Jonn, Pål, Bjørn.

La inn Sett elg data etter 8 dagers jakt, se vedlegg. Vi tildeler ikke tilleggsdyr. Begrunnelse: Antall sette elg pr jegerdag er gått noe ned fra 98 ifjor til 69 iår. Det er heller ikke rapportert om økning av bestanden i nabovaldene (til tross for mye sønnavind). Ellers bra forholdstall, sett 20 okser og 28 kyr. Vær oppmerksom på at det knapt finnes data for 2000 og 2001 i vedlegget.

Braathen jaltlag har sett 1 hjortekolle.

Delt ut Varslingslisten.

Ingen har sett to savnede tamkviger (NRF).

Aprés Elg møtet, 3/11 passer ikke. Nytt møte Torsdag 10/11 kl. 19 på Bjørkedokk. Bekreftes av Petter Hoen. Bjørn kjøper brus, traktekaffe, fyrstekake, julekake, kaffefløte. Hver jaktleder truer med seg noen jegere slik at vi blir ca. 20.

Agenda: 1. Kort presentasjon av jegere 2. Samle inn Sett Elg skjema og Sett takker (jeg vil ha egne kopier til arkivet). Kort sammenstilling av Sett Elg data. 3. Er tannposene sendt inn? 4. Elgbeitetaksering 5. Spørsmål og forslag fra jegere til styret 6. Kaffe og jaktprat (kan ta litt lengre tid).

(Punktene 1-4 bør ikke ta mer enn en halv time).Vanlig post til: Erik Grinderud, Stubberudveien 145, 3031 Drammen Geten Bjerknes, Stormoen gård, 3048 Drammen Jonn Ryghseter, Horneveien, 3300 Hokksund

Vennlig hilsen Bjørn Braathen tlf. +47 2253 3038, +47 900 77403.

------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra Møte på Tryterud gård 22/9 2005.

Tilstede: Geten Bjerknes, Petter Hoen, Morthen Alme, Jonn Ryghseter, Tore Næs, Erik Grinderud, Pål Henrik Østerud, Bjørn Braathen. Forfall: Fredrik Braathen, Svein Jørgen Stenshorne.

Serveringen fikk et voldsomt oppsving siden Geten hadde med hermetiske plommer og krem. Kjempegodt.

Elgkvote, som ifjor, vi starter med 33 dyr. Skjema for 2004 ble delt ut. Møtet etter 8 dager beslutter om kvoten skal økes til 40 dyr, på bakgrunn av Sett Elg etter 8 dagers jakt.

Nedklassifiseringsvekter som ifjor.

Varslingsliste Alle sender mobilnummer til Bjørn på SMS og e-post og evt. vanlig post. Bjørn oppdaterer og sender liste til alle jaktledere. Men så kom igang da !!! Den gamle listen:

Manglende regnskap (som ifjor).

Fastsette møter: - 8-dagers møtet den 13/10 kl 19 på Tryterud. - Aprés Elg på Bjerkedokk, 3/11 kl. 19. Ta med alle skjemaer. Og alle jegere. Tema? Kan være Elgbeitetaksering.

Skjemaer ble delt ut: Sett Elg, Sett Takker, Tannposer (det blir ikke hull i en tann som er ren).

Referert: Brev fra Morten Garaas Referert: Brev om kjøttkontroll.

Kjøttkontroll Øvre Eiker ringer Kongsberg (se varslingslisten). Nedre Eiker/Drammen ringer Sveinung Loe som før. (se varslingslisten).

Hjort. 3 hjort, frie dyr, først til mølla sender SMS melding/ringer til alle andre jaktlag. Nytt: Kurs i Elgbeitetaksering avholdt i Sande. Vi bør starte planlegging rett over jakta og taksering til våren.

Nytt: Tannanalyse. Bjørn finner tannanalyseskjema og setter disse inn i regneark slik at vi får et bilde av elgstammen bakover i tid. Kohort analyse basert på tannprøvene skal kunne brukes til å estimere elgstammen idag. Men det må ikke gjøres for vanskelig. Og så dette regnskapet da.

E134 og viltgjerde. Ferdig !!!! Fra tunellen til Plantasjen, på begge sider. Bra.

Vanlig post til: Erik Grinderud, Stubberudveien 145, 3031 Drammen Geten Bjerknes, Stormoen gård, 3048 Drammen Jonn Ryghseter, Horneveien, 3300 Hokksund

Vennlig hilsen Bjørn Braathen tlf. +47 2253 3038, +47 900 77403.


Referat fra møtet på Tryterud gård 2004-10-12, etter 8 dagers jakt.

Tilstede: Fredrik, Jonn, Petter, Svein, Tore, Morthen, Pål, Bjørn.

Stort sett bra med elg, 0,45 sette pr. jegerdag. Dette er samme nivå som tidligere år. Vi øker kvoten til 40 dyr. Fordeling som tidligere vedtatt.

Nye telefoner: Einar Sand 32757563, 971 49332. Erland Brekke 32757531, 970 35933.

Ingen har sett hjort, men spor.

Vennlig hilsen Bjørn Braathen, tel. 2253 3038, 900 77403.

------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra møtet på Tryterud gård 2004-09-28.

Tilstede: Petter Hoen, Geten Bjerknes, Svein Jørgen Stenshorne, Jonn Ryghseter, Tore Næs, Erik Grinderud, Bjørn Braathen. Forfall: Pål Henrik Østerud og Fredrik Braathen.

Elgkvote, vi starter med 33 dyr. Hvis vi belutter å gå for 40 dyr på 8-dagersmøtet, inneholder regnearket også denne kvoten. Bakgrunnen for denne lavere kvoten er at det er avlivet/drept 9 elg i trafikken siste år (E134 og over Hornebygda). Nedklassifiseringsvekter som ifjor.

Styret forventer at jaktlagene skyter like mange kviger som halvannetårige okser.

Varslingsliste delt ut. Korreksjoner sendes som SMS til Bjørn på 900 77403. Eller E-post.

Penger. Vi har 5400 kroner på konto. Kasserer Braathen leverer regnskap rett over jakta. Helst før.

8-dagers møtet 12. oktober kl 19 på Tryterud gård. Ta med Sett Elg skjema.

Sett Elg skjema ble delt ut. Også Sett Okse - for å måle antall storokser i bestanden. Og konvolutter til elgtenner.

Hjort. 3 hjort, frie dyr, først til mølla sender SMS melding/ringer til alle andre jaktlag.

Avskytningsplan for perioden delt ut.

Internett Hjemmeside laget av Webmaster Braathen. http://www.tryterud.no/sirikirke/index.html Jeg må besøke Berit Nordby og sammenstille vekt-data også. Etter jakta.

Elgregion Drammen Sør Bjørn er formann. Eneste ambisjon er å endre på vedtektene for å gjøre årsmøtet besluttningsdyktig. Men ingen endring til jaktretten, den ligger på grunneier. Svein: Tidlig høring av nye vedtekter.

Annet. Husk å rengjøre elgtenner.

Statistikk Tannanalyse og vektene hadde alle fått før, Jonn fikk papirkopier på møtet.

Kjøttkontroll Øvre Eiker ringer Kongsberg (se varslingslisten). Nedre Eiker/Drammen ringer Sveinung Loe som før.

E134 og viltgjerde Det er bevilget 2 Mkr og arbeidet startes snart. Bra !!

E-post Både Petter og Pål Henrik er E-post lesere. Da er det bare Jonn igjen ... og Erik Grinderud, Stubberudveien 145, 3031 Drammen Geten Bjerknes.

Vennlig hilsen Bjørn Braathen, tel. 2253 3038, 900 77403.

PS Fra 2003:

Beitetaksering I neste storvaldplan. Avvirket volum (av tømmer) er ned mot en tredjedel av volumet i 1980. Vi kan vurdere beitet ut fra avvirket areal og bonitet over tid, samt utvikling av slaktevektene på årskalver og halvannetåringer.


Til toppen