Tryterud gård 2015

Tryterud gård er fra 1300 tallet ifølge bygdeboka. Tryte betyr åbbor, så dette er altså åbborrydningen.
Bestefar, Ole Fredrik Braathen, kjøpte gården (den ene halvparten) i 1888. Bestemor Petra Marie f. Holtungen og han fikk ialt 11 barn:
Fridtjof, Ella, Klara, Bassa, Solveig, Erling, Kristian, Bjarne, Audhild, Inger og Einar. En stor og godt sammensveiset familie, med 27 barnebarn.

Etter brann i 1937 ble hovedhuset bygd opp med tanke på gårdsturisme. Jeg har ennå hotellboka med ca. 430 besøk.
Tryterud Hotell, Hotellboka og annonser.

Far, Bjarne Braathen og Ellen Hansteen Thoen, overtok gården i 1950. Med min fødsel i 1952 og mye skrik, ble det brått slutt på hotelldriften.
Men inntil 20 år etter kom det ennå folk og lurte på om det fortsatt var hotelldrift.


EVI - Hva skjer nå i Eikernvassdraget
Fiskum Skytterlag
Grense mot vest og nord
Grense mot Vreita
Gammel avtale om Tryterudtangen
Kommunen sier Tangen er utmark
Gammel skogplan
Grense mot tomt 115/51 Elvebakken
Miljøplan Tryterud gård
Clara Bodding dagbok fra India 1891
Tryteruds historie, gnr/bnr 115/4 og 115/5
Lenke til lokalhistorie om Tryterud gård