Historikk fra Tryterud gård, gårdsnummer 115 og bruksnummer 4 og 5.
Tryterud gård er fra 1300 tallet ifølge bygdeboka. Tryte betyr åbbor, så dette er altså åbborrydningen.

D. Lie har undersøkt saken i 1982, på oppdrag fra Bjarne Braathen.
Men gnr/bnr 115/4 er Tryterud Vestre, og 115/5 er Tryterud Østre.

D. Lie oversikt fra 1982


TRYTERUD VESTRE, 115/4

Antagelig besto denne eiendommen av halve Tryterud gård med jordene Vestjordet (bak Låven) og Engeløkka (nå 115/43) (ca. 23 mål), og skogen til Brødrene Braathen (nå 115/42) og skogen til Per Kevin Braathen (115/4), tilsammen ca 4200 mål skog.

11.09.1846. Ole Nilsen Horne (søn) selger til Anders Olsen Horne for 1400 S.

24.10.1884. Anders Olsens Tryterud (enke) selger til Edvard Flaten og Thorvald & Bernhard Follestad.
Salgskontrakt fra 1883

?. Edvard Flaten og Thorvald & Bernhard Follestad selger til Christoffer Braathen og Paul Braathen.

1910. Paul Braathen selger til sin bror Ole Fredrik Braathen. Huset flyttes til Vestfossen som nå er Baker Villars hus.

1939. Petra Marie Holtungen (Braathen) dør.
Eldste sønn Fridtjof Braathen overtar størstedelen av 115/4 på ca. 2600 mål og bosetter seg på Storklev (Perseplassen).


TRYTERUD ØSTRE, 115/5

Gården omfattet jordene Trekanten, Elvebakken, Rundekra og Tangekra (ca. 23 mål), samt skog i Gampehølet og Tangen (ca. 80 mål).

30.09.1823 og 09.08.1826. Ole Nilsen Horne og Peder Pedersen Berg kjøper for 3620 Rd.

11.09.1846. Ole Nilsen Horne selger til Hans Olsen (søn) for 1400 Spd.

12.01.1874. Marine Sørine Eriksdtr og Hans Olsen Tryterud selger til Erik Hansen for 4900.

25.10.1881. Erik Hansen Tryterud selger til Hans Gulbrandsen (Strømbo) for 18.000 kr.

07.01.1889 og 31.01.1888. Hans Gulbrandsen Strømbo selger til Kristoffer O. Braathen og Fredrik Braathen.

22.03.1910. Paul Braathen selger sin del av Tryterud Østre til sin bror Ole Fredrik Braathen for 8.000 kr.

1929. Ole Fredrik Braathen dør.

1939. Vestjordet og Enegeløkka skilles ut som 115/43.

1939. Marie Petra Holtungen dør.

1941. Alle 11 barna overtar eiendommen i fellesskap; Fridtjof, Ella, Klara, Bassa, Solveig, Erling, Kristian, Bjarne, Audhild, Inger og Einar.
Arveoppgjør i 1941 og 1949.

1949. Sameiet oppløses og Bjarne Braathen kjøper Tryterud gård 115/5 og 115/43 for 65.000 Kr.

1949. Festekontrakt Tangen.
Avtale om Tryterudtangen

1989. Ellen Hansteen Braathen og Bjarne Braathen selger gården (115/5 og 115/43) til Bjørn Braathen (sønn). Deres tredjedel av Brødrene Braathen skog (115/42) ble solgt til Bjørn tidligere.


28.12.2006. Bård Ovenstad selger skog Hestemyrstykket 114/13 (ca. 230 mål) inkludert Hamrekoia til Bjørn Braathen.
Bakgrunn.
Paul solgte i 1910 Tryterud Vestre til sin bror Ole Fredrik Braathen. Men han tok med seg huset og flyttet det til Vestfossen og det er nå Baker Villars hus. (10x16 meter passer med den gamle grunnmuren).
Bestefar kjøpte hele gården, han døde i 1929, bestemor Petra Braathen satt i uskiftet bo til sin død i 1939.
Ved deling etter bestemor Petra Braathen overtok eldste sønn Fridtjof Braathen den største delen av skogen på ca. 2600 mål og flyttet til Storklev. Han beholdt gårdsnummeret 115/4.
Brødrene Erling, Kristian og Bjarne Braathen overtok resten av skogen, drøyt 1500 mål og denne eiendommen fikk bruksnummer 115/42.
Siden gården lenge hadde hatt en eier fikk Engeløkka og Vestjordet bruksnummer 115/43 og lagt til Tryterud gård
som altå nå har 115/5 og 115/43.Til toppen