En ny virkelighet - som ikke er så ny...

Jeg har undersøkt med Øvre Eiker kommune om hvilke regler som gjelder arealet langs Eikern, se vedlagte brev og to svar fra kommunen.
Det korte svaret er at dette er utmark (LNF område, sone 1).
Da gjelder Lov om motorferdsel i utmark og Friluftsloven.
Husk at dette er Norsk lov, at det er kommunen som har skrevet kommuneplanene og at våre folkevalgte har vedtatt kommuneplanen.
Slik har det vært i over 30 år.
Disse reglene gjelder uansett hvem som eier grunnen. Bestemmelsene gjelder langs Eikern i Øvre Eiker kommune (se bildet nedenfor).
Bemerk at det som er lovlig i regulerte villastrøk ikke er lovlig langs Eikern.
Eierne av Tangenhytta har søkt om dispensasjon til å kjøre til Tangenhytta. Men dette ser ut til å ta tid.


Fortsatt brudd på norsk lov vil påvirke ryktet til Tryterud gård i kommuneadministrasjonen.

Vennligst hjelp meg med å få bruken av Tangen inn i lovlige former.


"Lov om motorferdsel i utmark" stopper vanlig kjøring ut på Tangen.
Det er bare kårfolket som får lov til å parkere ved kårhuset.

Men besøkende til Tangen kan parkere på plassen ved Tryterudelva, gå den nye Vreitaveien til Eikern og stien opp til hytta og Tangen.

"Friluftsloven" gir alle lik rett til å ferdes i utmark, herunder å sette opp telt i inntil to netter. Badeplasser skal ryddes etter bruk.

Kommunen angir i svaret at overtredelser skal meldes politiet.


Mitt brev til ØE kommune

Første svar fra ØE kommune

Andre svar fra ØE kommune

Nei til campingvognKommunekart Øvre Eiker

Bildet viser kommuneplanen der sone 1 er merket lysegrønt. Tryterud gård ligger i sone 2.

Kommuneplanen - LNF område sone 1
Eikern er drikkevannkilde for 170.000 personer. Kvaliteten på vannet synker og vi må forvente restriksjoner i fremtiden.

Presset på Eikern som drikkevannkilde økerTil toppen