Statistikk fra elgjakten 2007 i Elgregion Drammen Sør - EDS.Statistikk og vekter for EDS 2007

Statistikk og vekter for Sirikirke 2007

Statistikk og vekter for Selvik Bruk 2007

Statistikk og vekter for Sande Vestre 2007

Statistikk og vekter for Hof Østre 2007

Statistikk og vekter for Østskogen 2007

Sett Takker 2004-2006


Til Toppen