Statistikk fra elgjakten 2006 i Elgregion Drammen Sør - EDS.Anbefalt forvaltning fra Jan Grønseth 2006 (500 Kb, pdf fil)

Sett og skutt elg i EDS 2006 (250 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for EDS 2006 (180 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Sirikirke 2006 (170 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Selvik Bruk 2006 (170 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Sande Vestre 2006 (170 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Hof Østre 2006 (170 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Østskogen 2006 (170 Kb, pdf fil)

Sett Takker 2004-2006 (150 Kb, pdf fil)


Til Toppen