Statistikk fra elgjakten 2005 i Elgregion Drammen Sør - EDS.Sett og skutt elg i EDS 2005 (250 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for EDS 2005 (220 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Sirikirke 2005 (220 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Selvik Bruk 2005 (220 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Sande Vestre 2005 (220 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Hof Østre 2005 (220 Kb, pdf fil)

Statistikk og vekter for Østskogen 2005 (220 Kb, pdf fil)

Sett Takker 2004-2006 (150 Kb, pdf fil)


Til Toppen