Følgende tabeller viser andel av kalver i forhold til kyr. I den første tabellen vises tvillingraten og sett kalv pr ku. Vi burde nok sett litt flere kalver og tvillingkalver enn det vi gjør.

Sett kalv pr. ku: Antall sette kalver delt på antall sette kyr. Forholdet bør ligge på 0,7.

Tvillingrate: Antall sette kalver delt på antall sette kyr som var sammen med kalv. Forholdet bør ligge på 1,2.Ungdyrprosent er antall felte årskalver og halvannetåringer delt på det totale antall felte dyr. Et godt forholdstall er mellom 0,6 og 0,7. Resultatene på dette området er gode og alle storvald bidrar til det gode resultatet.