Året 2012:
Referat og regnskap fra Årsmøtet 2012.


Året 2011:
Agenda til Årsmøtet 2010.

Referat fra Årsmøtet 2010.

Deltagere på Årsmøtet 2010.

Regnskap 2010.

Budsjett 2011.

Årsberetning 2010.


Året 2010:
Årsmøtet 2009: Agenda, Referat fra årsmøtet og deltagerliste.

Regnskap 2009.

Årsberetning 2009.


Året 2009:
Årsmøtet 2008: Agenda, årsberetning og regnskap 2008

Referat fra årsmøtet 2008 og deltagerliste
Året 2008:
EDS søker igjen om forlenget jakt på elg og hjort.
Søknaden med vedlegg


Og allerede etter 6 måneder fikk vi positivt svar. Dette er fra Buskerud:
Forlenget jakt, svar fra Buskerud


Referat fra årsmøtet i 2008
Året 2007:

Referat fra årsmøtet i 2007


Søknad om forlenget jakttid for elg og hjort (224 Kb, pdf fil)


Referat fra EDS styremøte hos Jan Grønseth 2007-02-28 (76 Kb, pdf fil)
Året 2006:

EDS styremøte Nedre Bonden 9. februar 2006


Tilstede: Bernt, Svein, Jan, Hans Peter, Erik og Bjørn.

Stormøte i Hof
Oppgaveark fra Jan ble gjennomgått. Styret ankommer kl. 17. Det kan ta tid å legge ut gulvbelegg. Hans Peter er på jobb. Bjørn lager internettside: Alle pøser på med reklame (bilde er vedlagt, Acrobatfil har der fått tidligere).

Statistikk for 2005
Jan holder seg til 30 minutter. Bra vekter på kalver i 2005. Delte ut all statistikk til styret. Kun ett eksemplar av Østskogen.

Kvote for 2006.
Jan lager anbefaling for de fem storvaldene. Flere storvald skal ha årsmøte snart, 23/2 er første årsmøte.

ElgSim
Avansert knapp der kvoten kan settes for alle årsklasser. Felte elg og alder. Bjørn kjøper et eksemplar. (Ombestemte meg, det er best at jeg bestiller. Så får vi finne ut hvem som skal kjøre det). Bjørn ber om pris på noen utvidelser av pakken, f. eks.:
- Kunne legge inn alder på skutte dyr,
- Kvote for alle årsklasser,
- Korrigere oksebestand basert på Sett takker,
- Årlig utbytte i kjøttvekt (utviklet for rein).


Elgbeitetaksering
Sirikirke planlegger taksering til våren. Jan kan hjelpe oss igang. Og Ole Adolf Eide på Årsmøtet. Jan kjøper 15 hefter til.

Prosjektet
Jan har besøkt Hjellejorde. Solbraa er positiv. Budsjettene tar sin tid, men antagelig svar i løpet av februar.

Statistikkskjema.
Bjørn delte ut forslag til nytt skjema.

Referatsaker:
Gravdal skog er solgt til Selvik Bruk AS, og Gravdal skog vil inngå i storvaldet til Selvik.
Ca. 3000 mål i Montebello-området er nå fredet.
En kalv ihjelkjørt ved Thorrud.
Bjørn skal fortsatt analysere tannanalyse for Sirikirke.
Bjørn Elnan ønsker seg at alle storvald er samordnet i regler og tidsperioder.


EDS styremøte Andorsrud 2005-12-13

Tilstede; Erik, Hans Peter, Jan, Bernt, Bjørn. Forfall: Svein.

Rapportering
Selvik bruk leverer data idag. Berit sier at de andre har levert. Selvik: Nedgang i bestand, 1,12 til 0,77 sette elg pr. dagsverk. Skutt 54 dyr av 70. Lave vekter. Hof Øst: Nedang i bestand. Sande: Litt mindre bestand. Sirikirke, ingen endring i bestand. Hjort: Thorrud skutt 2 og sett 7. Skutt 9 hjort i hele Hof. Bjørn lager forslag til nytt skjema på 1 side: Sett takker og slaktevekt.

Elgbeite, Jans rapport, planlegge egen taksering
Jan har grovtaksert inntil 30 områder pr dag, i 8 dager. Bjørn kopierer over i regneark og lager noen gjennomsnittstall også. Storvaldene planlegger egen taksering.

Stormøte i Hof
Penger: 124.000 kroner på bok. Enighet om å arrangere et møte i uke 9-10-11 i mars, Jan bestiller snarest. Agenda: Forslag fra Jan: Hjeljord om elgbeite, Økt tilgang til jakt. Grovbudsjett: Utgifter Jan 35 + Foredrag 10 + Reiser 5 + Frank 5 + 5 = 60. Billetter 200 a 50 = 10. Totalbudsjett ca. 50'

Jan søker fylkesmennene om midler innen 15/1.
Bjørn knoter sammen en rapport om siste års drift.

Tannanalyse
Bjørn analyserer tannanlysene for Sirikirke med en forenklet kohortanalyse (hva er den totale bestand).

Viltgjerder
Det blir antagelig viltgjerde langs motorveien i Sande i løpet av 2006. Viltgjernde ved E134 er ferdig.

Årsmøte
Tirsdag 28/3-2005 på Andorsrud.

Annet 1
Erik: Forskellige jakttider (start 25/9 eller 5/10) Til Widar Tandberg, Drammen kommune, Engene 1, Drammen Kopi til Smukkestad, Pb 1604, postterminalen, 3007 Drammen og Vestfold Fylke: Arne Christian Geving, Pb 2076, 3103 Tønsberg. Vurdering fra EDS innen 15/11 angående forskjellige jakttider. Argumenter: Jakt til minst til 30. november. Elg og hjort. Fordi: Nøyere utvelgelse av dyr, plukke skrapdyr og riktige dyr. Hjortejakt vil bli økende, 9 hjort felt i Hof. Det kan komme snø. Aksepterer samjakt. Bjørn skriver et brev til Tandbeg.

Annet 2
Jan. Nytt prosjekt: Bærekraftig forvaltning. Antall jaktfelt er 30. Ø7+Si5+H6+Se5+Sa7=30 Svære greier, men mye av det vi allerede gjør og har planlagt å gjøre. Noen kommentarer fra styret. Tillegg for beite fra hjort og tamkveg. HP er positiv, Erik er positiv, B er positiv, B er positiv. Prosjektsøknaden ble signert.

Internett
Sett elg på internett. Se bruksanvisning på
http://www.tryterud.no/sirikirke/settelg.html
KURS I BEITETAKSERING

Styret i regionen har gleden av å invitere til felles kurs i beitetaksering med teorikveld torsdag 8. sept, og valgfri praksisdag enten fredag 9. eller lørdag 10. sept. 2005.

Betydningen av å ha riktig størrelse på elgstammene er forvaltningens største utfordring, og vi ser det som særdeles viktig at grunneiere og jegere dras aktivt med i vurderingen av elgbeitene. Kurset vil gi grunnleggende kunnskap om forhold rundt beiter og metodene ved taksering. Deltakerne vil få kompetanse til å foreta takst i egne jaktfelt etter en teorikveld og en dags feltarbeid.

Kursprogram: Teorikveld

Torsdag 8. sept. kl. 1800 på Vinn Idrettshus, Sande

Praksisdager

Fredag 9. sept kl. 0800 – 1600 eller

Lørdag 10. kl. 0800 – 1600.

(Deltakerne velger selv hvilken dag de vil være med i felten) Praksisdagene blir holdt i Vestre Sande. Servering av lunsj i felten.

Kursavgift: Kostnadene dekkes av elgregionen

Påmelding: Grønseth viltforvaltning, Grindavn. 14, 3090 Hof Tlf. 33 05 85 69

e-post: jangron@online.no

Husk å oppgi hvilket jaktfelt du representerer og hvilken dag du ønsker å være med i felten! Det settes en begrensning på 2 deltakere pr. jaktfelt. Påmeldingsfrist: Fredag 12. august

Kursansvarlige: Lars Erik Gangsei fra Faun naturforvaltning (kursholder) og Grønseth viltforvaltning

Hilsen styret i elgregionen


elgregion eds EDS årsmøte beitetaksering beite elg elgforvaltning elg hof elg elgregion møte stormøte hof elg elgmøte elgbeite takseringTil toppen