Tidligere trodde man at en okse kunne bedekke flere kyr og det ble skutt 25% okser og 15% kyr. Resultatet ble selvfølgelig alt for få okser, og at noen kyr ble parret i andre periode (tre uker for sent). Dette medførte igjen at noen klaver ble født for sent, og også lave kalvevekter. For det som en kalv ikke kan legge på seg første sommeren kan ikke taes igjen neste sommer. Resultatet ble altså lave slaktevekter.

Ikke overraskende viser ny forskning at forholdet mellom voksne okser og voksne kyr bør være ca. 1:1. Oksene er litt flinkere til å gjemme seg enn ku med kalv, så vi tror at et forholdstall mellom "Sett ku pr. okse" bør være rundt 1,5 (eller 3:2). EDS ligger litt høyt, men vi har tatt tak i problemet.Vi skyter ennå for mange hanndyr. Kjønnsfordeling på årskalver rår ingen med, men vi skyter alt for mange hann halvannetåringer. Noen har fått øket nedklassifiseringsgrensen for ku til kvige til ca. 160 kg for å motvirke den skjeve kjønnsfordelingen på dette alderstrinnet.Det er store forskjeller innen EDS for de fem storvaldene. Sande og Hof har dårligst okse/ku forhold. Østskogen og Sirikirke er best, men Sirikirke utsatte oksejakten en uke og så dermed flere okser enn vanlig.Både Sande og Hof har et problem med forholdet mellom Sett ku pr. okse, men Sande jobber seriøst med problemet. Hof har forsterket sine problemer.

EDS hjemmeside