En annen teori sier at med eldre og dermed store okser vil det også bli født 55-60% kalver av hannkjønn. Dette er unikt for elgen. Jeg kan ikke forklare dette på noen måte, men Vega forsøkene tyder på dette.

Vedlagt et bilde med prosentvis skutte hannkalver i EDS. Det er rimelig å anta at skutte årskalver er en forventningsrett fordeling på fødte årskalver. Tallene for EDS over 6 år gir 228 skutte hannkalver og 245 skutte hunnkalver, altså 48,2% hannkalver. Årsvariasjonene er store og trender må vurderes etter flere år.

48,2% hannkalver harmonerer med en bestand med få, og sannsynligvis unge okser og det kan bli spennende å se om økningen av antall voksne okser i bestanden vil få noen innvirkning på kjønnsfordelingen av skutte årskalver.

EDS hjemmeside