Statistikk fra elgjakten 2013 i Elgregion Drammen Sør - EDS.


Anbefalt forvaltning basert på 2013 data
Sett Elg, skutt elg (1) for EDS 2013


Sett Elg, skutt elg (2) for EDS 2013


Sett Elg, skutt elg (3) for EDS 2014

Til Toppen