Statistikk fra elgjakten 2012 i Elgregion Drammen Sør - EDS.


Anbefalt forvaltning basert på 2012 data
Sett Elg, skutt elg (1) for EDS 2012


Sett Elg, skutt elg (2) for EDS 2012


Sett Elg, skutt elg (3) for EDS 2012


Sett Elg, skutt elg (4) Grafisk for EDS 2012


Sett Elg, skutt elg (5) og Vekter for EDS 2012


Sett Takker på elgokser i EDS 2012
Til Toppen