Tanndata 2006 - 2012 i Elgregion Drammen Sør - EDS.


Dette ligger på Excel.


Tanndata 2006 - 2012 for EDS.


Tanndata 1995 - 2012 for Sirikirke.


Tanndata 2012 EDS

Tanndata 2012 Eiker, 5 er Sirikirke.


Tanndata 2006 - 2009


Tanndata 2010


Tanndata 2011Takker 2004 - 2012


Sammendrag vekter kalv og ungdyr 1994 - 2012

Til Toppen