Statistikk fra elgjakten 2010 i Elgregion Drammen Sør - EDS.Sett Elg, skutt elg (1) for EDS 2010


Sett Elg, skutt elg (2) for EDS 2010


Sett Elg, skutt elg (3) for EDS 2010


Sett Elg, grafisk og vekter. EDS 2010


Sett Takker på elgokser i EDS 2010


Hogstkvantum i EDS området 2010


Kort sammenligning med Eikern/Lågen elgregion 2010


Til Toppen