Statistikk fra elgjakten 2009 i Elgregion Drammen Sør - EDS.Sett Elg, skutt elg og vekter for EDS 2009 (0,7 Mb)


Sett Elg, skutt elg og vekter for EDS 2009 (5,2 Mb)


Sett Elg, skutt elg og vekter for EDS 2009 (5,6 Mb)


Tanndata for 2009 (originalen)


Tanndata for 2009 med slaktevekter (Excel regneark)


Takker 2003-2009 (Excel regneark)


Hogstkvantum pr 10.000 mål


Hogstkvantum (m3) siden 1984


Anbefalt forvaltning for 2009 (1 side)


Anbefalt forvaltning for 2009 (detaljert)
Til Toppen