Statistikk fra elgjakten 2004 i Elgregion Drammen Sør - EDS.

Anbefalinger fra Jan Grønseth (150 Kb, pdf)

Felt elg i EDS 2004 (226 Kb, pdf)

Sett elg i EDS og storvald/jaktlag 2004 statistikk (112 Kb, pdf)

Sett elg i EDS og storvald 2004 grafer med ku og okse (139 Kb, pdf)

Sett elg i EDS og storvald 2004 grafer med kalv pr. ku (109 Kb, pdf)

Slaktevekter for kalv og ungdyr (78 Kb, pdf)

Til Toppen